Регистрацията за Сезон 9 в София и Бургас приключи.

За информация за следващи курсове следете сайта ни IT Talents